Readly är mer och mer av tidskrifternas upplagor

Den digitala tidningstjänsten Readly som lanserades 2013 står för en allt större del av de svenska tidskrifternas räckvidd, det framgår av de upplagesiffror för helåret 2016 som presenterades av TS igår.

Nästan hälften (51) av de 123 konsumenttidskrifterna i listan särredovisar “digital publikation” och den digitala upplagan står nu i genomsnitt för mer än var tionde läst tidning och de allra flesta har konsumerats just i Readly. Faktum är att andelen nu sannolikt är ännu högre – många av de redovisade titlarna har tagit steget in i Readly under 2016 och siffrorna avser i de fallen endast en del av året.

Readly fungerar som en digital tidningskiosk där kunderna betalar en fast månadskostnad (99:-/månad) och får via Readly-appen som installeras på en surfplatta eller smartphone obegränsad tillgång till de drygt 2000 olika tidskrifterna från främst Sverige, Storbritannien, Tyskland och USA. Ur TS upplageperspektiv jämställs en läst utgåva i Readly med motsvarande tidning som abonnerats eller köpts i kiosken. Ett Readlyabonnemang kan användas på upp till fem enheter inom hushållet men när upplagan räknas ut inkluderas endast en läsning per abonnemang, även om flera familjemedlemmar skulle läsa samma utgåva.

Readly är den enda digitala tidningstjänsten i sitt slag i världen som certifierats för att redovisa officiella upplagor i Sverige, Storbritannien, USA, Tyskland och Österrike. Tyska organet för upplagekontroll, IVW, godkände så sent som i veckan Readlyläsning i de officiella upplagesiffrorna för tyska tidningar.

“Vi firar snart fyra år och det är väldigt glädjande att vi på denna ändå relativt korta tid lyckats göra ett så pass stort avtryck i branschen.”, säger Per Hellberg VD för Readly. “Vi har bara under senaste månaderna inlett flera nya samarbeten med stora förlag och tidningar, både i Sverige och internationellt, det gör att tjänsten blir bättre vilket i sin tur gör den mer attraktiv för kunder. Vi är inne i en god spiral nu.”

Leave a comment