The Economist är en engelskspråkig veckotiding som belyser ekonomiska och internationella frågor. Utgiven sedan 1843 med en genomsnittlig upplaga på strax över 1,6 miljoner exemplar per nummer (Veckovis). The Economist innehåller världsnyheter från näringslivet, politiken med perspektiv från olika håll i världen.