Hemlevererad matkasse har kommit att bli ett utbrett fenomen i Sverige. Nästan var femte hushåll i storstadsområden har eller har haft en hemlevererad matkasse de senaste två åren. Nu har Linas Matkasse låtit det oberoende opinionsinstitutet Novus fråga svenskarna om matkostnader och matsvinn.

– Vad den hemlevererade matkassen betyder för totala matkostnaden är en ständigt aktuell fråga i fikarummen har vi märkt, säger Lina Gebäck, grundare av Linas Matkasse.

Hälften av hushållen sänker matkostnaden
Enligt Novus-mätningen upplever vartannat hushåll att den totala matkostnaden är oförändrad eller mindre under perioder med hemlevererad matkasse. 28 procent upplever att kostnaden har blivit högre.

– Med tanke på mervärdet man får i form av inspiration, planering och hemleverans är det naturligtvis en bra affär även om de totala matkostnaderna är oförändrade. Kan vi dessutom erbjuda denna service och samtidigt sänka matkostnaderna är det ännu bättre, säger Lina Gebäck.

– Minskad spontanhandel är en vanlig anledning till att många hushåll med hemlevererad matkasse sänker sina matkostnader. Det är svårt att planera en hel veckas varierad och sund meny, det innebär fler turer till butiken och ofta hamnar en hel del onyttigheter och dyra halvfabrikat i korgen, säger Lina Gebäck.

Mindre matsvinn
Fyra av tio av de tillfrågade upplever att de slänger mycket mindre eller något mindre mat när de har hemlevererad matkasse. 46 procent tycker att matsvinnet är oförändrat och 10 procent upplever att de slänger mer mat med hemlevererad matkasse.

– Att slänga mat är som att slänga pengar. Att hushåll med hemlevererad matkasse slänger mindre mat är antagligen en orsak till att det lönar sig för så många. Dessutom är matsvinnet ett enormt resursslöseri, nära hälften av all mat som köps i Europa och USA hamnar i soporna enlig FN, säger Lina Gebäck.

Genomförande
Undersökningen är genomförd med hjälp av webbintervjuer via Novus Sverigepanel under perioden 13 – 23 augusti 2013. Totalt antal intervjuer som genomfördes är 1 512 varav 208 har hemlevererade matkassar idag, eller har tidigare haft hemlevererade matkassar under de senaste två åren. Deltagarfrekvens för undersökningen var 62 %.